Điều gì làm cho một tài sản được đánh giá cao về giá trị? Khi đầu tư vào bất động sản , có thể là đất đai hay bất động sản, giá trị là một trong những cân nhắc quan trọng nhất? đặc biệt là nếu bạn có kế hoạch nắm giữ tài sản trong thời gian dài.
Nguyên nhân gây ra những gì để đánh giá cao trong giá trị? Details

Đất đai ở Hoa Kỳ dồi dào. Thậm chí nếu bạn lớn lên trong một khu vực mà đã từng tràn ngập các trang trại và hiện đang trở thành một thành phố nhỏ, bạn có thể không nhận ra cách nông thôn thành phố của bạn được so sánh với phần còn lại của thế giới.

Sự khác biệt chính của Hoa Kỳ là nó lớn so với hầu hết các quốc gia.

Một ví dụ tốt về điều này sẽ là Đức. Toàn bộ đất nước trải dài 137.903 dặm vuông. California có thể chứa toàn bộ đất nước Đức vẫn còn 15% đất còn sót lại. Texas lớn đến nỗi nó gấp đôi kích thước của tất cả nước Đức.

Các nhà đầu tư nước ngoài giàu có sẽ tiêu thụ các lô đất lớn của đất Mỹ?
Các nhà đầu tư nước ngoài giàu có sẽ tiêu thụ các lô đất lớn của đất Mỹ?

Details

Khi bạn nghĩ đến đầu tư bất động sản, tài sản thương mại thường là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn. Sau khi tất cả, phát triển thương mại là nơi mà tiền là lúc. Lợi nhuận như nó có thể được, tài sản thương mại không phải là loại hình đầu tư bạn muốn bổ nhào đầu vào mà không có một nền giáo dục.

Cách thức đầu tư bất động sản thương mại
Khi mọi người đầu tư vào bất động sản thương mại , họ đang đầu tư vào bất động sản và tài sản đó được sử dụng để tạo ra lợi nhuận. Details

Khi bạn mua và bán đất, bạn muốn đảm bảo rằng bạn thực hiện một khoản hoàn trả khổng lồ trong quá trình này. Trong khi bạn có thể mua đất giá rẻ, bạn luôn muốn tối đa hóa lợi tức đầu tư khi bạn lật tài sản. Từ quan điểm đầu tư, bạn không bao giờ muốn bán đất giá rẻ khi bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ tài sản với các khoản đầu tư nhỏ.

Hãy xem xét một số cách tốt nhất để lật đổ tài sản đất đai.
Chiến lược mua và giữ

Details