Nếu bạn là người mua lần đầu, bạn sẽ hài lòng khi biết rằng có nhiều chương trình và ưu đãi khác nhau để tận dụng. Chúng được thiết kế để giúp bạn có được một chân trên thang bất động sản, làm cho nó dễ dàng hơn và giá cả phải chăng hơn tại một thời điểm khi giá được lên. Trong phần này, chúng ta hãy xem xét một số lược đồ để xem xét.

Trợ giúp để mua (Scotland) Giá cả phải chăng xây dựng mới Đề án

Details