Nhà di động có danh tiếng xấu, nhưng nhiều người đang chuyển sang các lựa chọn nhà giá cả phải chăng này vì giá nhà ở quá cao. Một ngôi nhà truyền thống được xây dựng có lợi thế của một thế chấp truyền thống, và giá của một ngôi nhà truyền thống sẽ tăng nhanh hơn giá nhà di động.

Những lợi thế chính của một ngôi nhà di động có thể được chia thành nhiều loại:

Cơ hội cho thuê trên giá rẻ

Details