Quá trình mua bán nhà có thể gây nhầm lẫn. Điều này đặc biệt đúng khi nó là một FSBO (để bán bởi chủ sở hữu) hoạt động. Nó thậm chí còn khó khăn hơn khi cả người bán lẫn người mua đều không có trong kinh doanh bất động sản. Bài viết này phân loại những gì nằm trong nhà hoặc căn hộ khi nó được bán. Details